O naší Citě / About our Cita


 
BAWEAN OD KOVÁŘOVSKÉ HŮRKY - Cita

 
chovná fena / breeding female - ČKRR 02.09.2007

* 24.10.2005
 ČMKU/RR/3956/05
 
HD A/A, ED 0/0, OCD neg. 
výška/height 64 cm
 váha/weight 36 kg
 
plnochrupá, nůžkový skus / complete scissors bite
  pšeničná barva srsti / wheaten colour
povahový test / mentality tested

NOSITEL GENU PRO RIDGE - HOMOZYGOT (RR) / RIDGE GENE CARRIER - HOMOZYGOTE (RR)

matka/dam: Cassinga Al Kham-Sa - KAČENKA
otec/sire: IntCh.MultiCh.Lihuntra Amabhele - MIŠ


chovatel / breeder: Háchová Marie, Kovářov - CZ
majitel / owner: Huboňová Kateřina, Beroun - CZ

Šampion Polska / Champion of Poland
BOB / Best of Breed
2x Nejlepší fena / 2x Best Bitch

3x res.CAC
Šampion coursingu KCHRR 2006,2007 - II.místo
     Coursing Champion KCHRR 2006,2007 - II.place

Krajský vítěz 2x / Oblastní vítěz 1x
Multiple Regional Winner

1.místo Sprint 2007 - RR Sport Klub
     I.place Sprint 2007 - RR Sport Club 


více fotografií City / more photos Cita

Bawean od Kovářovské hůrky alias CITA, je náš první Ridgeback. Je z vrhu osmi štěňat, kde byl jeden pejsek z důvodu zálomku uspán. Zůstali dva pejsci (Blubery a Borango) a pět feneček (Balihara, Barborka, Bawean, Bhambha a Bisswa). Jedna fenka je nestandartní - tři víry na ridge, zbývajících šest štěňátek jsou standart. Z tohoto vrhu byla v chovu využita jen naše Cita!  

Když jsme si jeli pro štěňátko Ridgebacka, bylo nám úplně jedno, jestli budeme mít nestandartní či standartní štěňátko, zda bude mít hodně bílé barvy, bude malé či velké...... chtěli jsme zkrátka jen štěně. Při výběru z pěti fenek jsme se ale nemohli rozhodnout, proto jsme tedy logicky začali vybírat nejhezčí fenku. Vybrali jsme opravdu krásnou fenečku, sama chovatelka říkala, že je nejnadějnější z vrhu. Předali jsme peníze, dali nové fenečce obojek a šli poklábosit s chovatelkou u kafe. Asi po deseti minutách nám to došlo !!! ....mezi zbylými fenečkami zůstala ONA - Cituška - ta, kterou jsme si nevědomky zamilovali a sledovali všechny tři návštěvy u chovatelky a která nám teď najednou chyběla. Štěňátko jsme na poslední chvíli vyměnili a domů si odvezli malou rošťandu. Milujeme ji nade vše a dá se říci, že jsme ji hodně rozmazlili. Cita vyrostla v krásnou, zdravou dámu s úžasnou povahou.

Cita je sportovní typ, miluje řádění ve vodě, bahně, písku, překážky, zkrátka běhat naplno a před ničím se nezastavit. Je velmi temperamentní, veselá, musí být všude, kde se něco děje. Její povaha je výborná - nikdy není ve stresu, nebojí se střelby, petard, mezi lidmi i ostatními psy se chová klidně. Skvěle hlídá svůj domov! Nemá ráda výstavy, z toho důvodu ji na výstavy už nehlásíme. Pokud se ale nějaké výstavy zúčastníme, vždy s pěkným posudkem a umístěním. Cita má silnou kostru a pěkný dlouhý formát. Je velmi elegantní, má perfektní horní linii a zadek, hezky modelovaný hrudník, pěkné tmavé oči a krásnou zlatou barvu srsti. Má ušlechtilou hlavu se super nasazenýma ušima.

Cita nám dala velmi pěkný vrh A s Bhanu, vrh B s Kanim a vrh D s Cynamonem.

Bawean od Kovářovské hůrky aka Cita is our first Ridgeback. She comes from a litter of 8 puppies where one boy was due to the kinked tail anaesthetized. They stayed two boys (Blubery and Borango) and five females (Balihara, Barborka, Bawean, Bhambha and Bisswa). One female is a pet quality - three crowns in the ridge, the remaining six Puppies are standard. From this litter only our Cita was used for breeding!

 When we went for a Ridgeback puppy, we didn't care whether we will have pet quality or show quality puppy, whether it will have a lot of white color, whether it will small or large ...... We just wanted a puppy. When selecting from the five girls we could not decide, so we logically started picking the prettiest girl. We have chosen a really beautiful female, the breeder herself said that she was the most promising out of the litter. We paid, gave the new girl a collar and went to chat with the breeder at the coffee pause. After about ten minutes we got it! .... Among the other females SHE was left - Cituška - who we unknowingly loved and watched all three visits with the breeder's and which we now suddenly missed. We changed the puppy in a last minute and we took home the little naughty girl. We love her above all and I can say we spoiled her a lot. Cita has grown into a beautiful, healthy lady with an amazing character.

Cita is athletic, loves raging in water, mud, sand, obstacles, shortly she loves running full speed and do not to stop before anything. She is very lively, cheerful, she must be wherever the action is. Her character is excellent - she is never stressed out, afraid of gunfire, firecrackers, among people and other dogs she behaves calmly. She perfectly guards her home! She dislikes exhibitions therefore we do not take her there anymore. But if we attend any show, everytime she ends up with good opinion and rank. Cita has a strong frame and nice long format. She is very elegant, she has a perfect topline and bottom, nicely shaped chest, nice dark eyes and beautiful golden color coat. She has a noble head with super placed ears.

Cita gave us a very beautiful litter A with Bhanu, litter B with Kani and litter D with Cynamon.
 rodokmen / pedigree

BOB
Champ.PL
2xBest female
3xr.CAC
2x Regional winner

Bawean od Kovářovské hůrky "Cita"
Czech Republic
*24.10.2005
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite

64 cm, 35 kg

FOTO 

International Champ.
Champ.CZ
Champ.BG
Grand Champ.BG
Champ.RO
Champ.H
Clubchamp.CZ ČKRR
JuniorCh.CZ

Lihuntra Amabhele "Miš"
*23.09.2002
import South Africa
to Czech Republic
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite

65cm

FOTO
Lionhill ILanga of Lihuntra - KUSA
South Africa
HD A/A
FOTO
 
Lionhill Animato of Castershire KUSA BK016077
South Africa
Lionhill Legabile of Auteuil
KUSA BL013896
South Africa
HD A/A
Champ.
Lanestil Gracie of Lihuntra - KUSA
South Africa
HD A/A
FOTO
Drossellied Drambuie of Pleasantview KUSA BJ003817
South Africa
HD A/A
Danest Linda
KUSA Bl010598
South Africa
HD A/A
r.CAC 2x
CAJC
Oblastní vítěz
Vítěz třídy
BZ I.c.
LZ I.c.

CASSINGA
Al Kham-Sa "Kačenka"
Czech Republic
*18.05.2000
HD A/A
complete scissor bite
64cm
FOTO
web
 

Aldachír Pacifik
Czech Republic
HD A/A
68,5-71,5cm

FOTO
 

AFFIRMED Ropotamo CS
Czech Republic
FOTO
 
ČsHPK/5/88/92 Ch.ČSFR,R.CACIB, Klub.vít., Nár.vít., Kraj.vít.,CAC
 

AFRA z Africké savany
Czech Republic
FOTO
 
ČsHPK/20/90/91 Červěně pšenič. Slov.ch.,
2xCACIB,
BOB,
Klub.vít., CAC,Obl.vít.

ACCRA Al Kham-sa
Czech Republic
*16.10.1995
HD A/A
63cm

FOTO
 

The Thembisa Obala
Netherlands
FOTO
NHSB 1819821
Červěně pšenič.
HD B
R.CACIB,R.CAC,
Výborný
DAHOMÉ Ropotamo CS
Czech Republic
FOTO ČsHPK/52/92/94
pšeničná, 63,0 cm
HD A
Český Ch.,
2xCACIB,
3xBOB,Stř.ev.vít.,
Vít.Brna,2xKlub.v.

 

Cita - 12 let v září 2017 / Cita - 12 years old in September 2017
photos from Markéta Nováková 

 

Cita - 8 let v září 2013 / Cita - 8 years old in Semptember 2013

 

Cita - 7,3 let v lednu 2013 / Cita - 7,3 years old in January 2013

 

 

Cita - 6,5 let v dubnu 2012 / Cita - 12 years old in April 2012
photos from Anička Vlčková 

Cita - 3,5 let v dubnu 2009 / Cita - 3,5 years old in April 2009


 

Cita - 2 roky v září 2007 / Cita - 2 years old in September 2007
photos from Milada Krchňavá


 

Cita - 23 měsíců v srpnu 2007 / Cita - 23 months old in September 2007

  

sourozenci City / Cita siblings:

Borango od Kovářovské hůrky "Barny"
majitel: M.Matějka, Jižní Čechy

Páníčkové Barnyho mi o něm napsali: Barny miluje vodu, rád prohání kočky, a pořád vyhledává naší společnost, nesnáší samotu. Taky moc rád jezdí autem, musí mít přehled o všem, co se děje. Je to i bezva hlídač, hlavně v noci mu neunikne žádné šustnutí, a protože to je takový gaučák (to je jeho nejoblíbenější místo) a spí doma, tak když tím svým hlubokým hlasem spustí, jsme vzbuzení všichni.

  

  


Barborka od Kovářovské hůrky "Barča"
majitel: V.Majerová,
Praha
Baruška žije v rodině, kterou jsem osobně poznala...
Veronika se svým manželem a jejich dcerkou Kačenkou za námi dorazili na výstavu v Praze, moc si toho vážím a děkuji zato.
Barča je milá, klidná fenka, která miluje svou rodinu a ráda se prohání se svým páníčkem „hajným“ v lese. Holky jsou v jedné věci stejné – obě trpí falešnou březostí.


  

  


Bhambha od Kovářovské hůrky
majitel: J.Dvořák

Tuto fenečku jsme měli původně vybranou my, jako nejnadějnější štěňátko z vrhu.
Nakonec jsme si ale vzali fenečku jinou (viz.story výše). Bhambhu jsme viděli 30.9.2006 na speciální výstavě KCHRR v Sadské. Obě dvě fenky tehdy získali známku výborná bez pořadí. Bhambha tehdy byla strašně moc hubená, neboť nebyla ještě v kondici po těžké autonehodě. Holky si spolu hezky vyhrály.


  

  
                                                 vlevo Bhambha, vpravo Bawean