Povahový test Rhodesian Ridgeback - 22.7.2008 Klub RR-sport
se skládal z pěti zkoušek, který posuzovali tři různí rozhodčí a pes nesměl být svým pánem nikterak ovlivňován.
Nejvyšší počet bodů byl u každého testu 10, pouze u střelby 15. A jak si Cita vedla? čtěte dál ...


Průchod skupinkou osob s rušivými vlivy - 10,10,10
 Pes upoutaný na prověšeném vodítku se s pánem volně pohybuje ve skupince osob. Jeden ze skupiny vystřelí deštník směrem ke psovi a několikrát s ním zatřese.
- pes by měl být vyrovnaný, sociální, sebevědomý, kontaktní, nebojácný

Zkouška u kolíku - 10,9,9
Pes je uvázán ke kolíku a psovod odchází do úkrytu vzdáleného cca 20-30m. Poté projde skupinka osob okolo upoutaného psa ve vzdálenosti 1-2 metry. Po projití skupinky se jedna osoba otočí a blíží se směrem ke psu a snaží se s ním navázat krátký přátelský kontakt.
- pes by měl být klidný, cizích osob si nevšímat, být sebevědomý, sociální a nebát se

Kontakt s cizí osobou - 8,8,8
Jeden člen skupinky naváže přátelský kontakt se psovodem a poté naváže kontakt se psem, kterého odepne z kolíku a odejde s ním minimálně 10 m.
- pes by měl být vyrovnaný, sociální, sebevědomý, kontaktní, nebojácný

Reakce na neznámou bytost - 9,9,9
Pes se pohybuje na volno v okolí svého pána. K pánovi se začne přibližovat „neznámá bytost“ (zahalená do prostěradla)
- pes by měl být vyrovnaný, sebevědomý, z bezpečné vzdálenosti bytost obíhat, štěkat na ni, nebo ji vnímat jako přirozenou součást prostředí

Odolnost při střelbě - 14,14,14
Psovod jde se svým psem volně upoutaný na dlouhém vodítku. Z dané vzdálenosti padne výstřel.
- pes by měl po výstřelu zpozornit, ale být vůči střelbě klidný, lhostejný, střelby si nevšímat.